รายละเอียดการชำระเงิน

เงื่อนไขการชำระเงิน :

ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชำระโดยเงินสด

ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนำฝากมายังเบอร์ Fax 0-2661-8083)

ชื่อบัญชี             บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด

               ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร์)    เลขที่  639-1-00264-7  บัญชีกระแสรายวัน

               หรือ ธนาคารกรุงไทย   สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์    เลขที่  081-6-00318-1   บัญชีกระแสรายวัน

 

 “การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน