ทัวร์ญี่ปุ่น PREMIUM JAPAN NATURAL & THEME PARK - 7วัน4คืน
วันที่ : 19-25 OCT 2018
ฤดู : .ใบไม้ร่วง
อุณหภูมิ : ประมาณ 10 - 20 องศา
ราคา : 98,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
นำทุกท่านท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีสุดโรแมนติก
สัมผัสความมันส์กับสวนสนุกระดับโลก UNIVERSAL & LEGOLAND
เยือนเมืองทาคายาม่าและหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ท่ามกลางอ้อมกอดของขุนเขา
ช้อปปิ้งเต็มรูปแบบย่านดังชินจูกุ ชินไซบาชิ พร้อมอาหารเมนูพิเศษ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  19 - 25 OCT 2018  จองทัวร์นี้
  • 98,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 93,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 89,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 84,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 116,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)