ทัวร์ยุโรป อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ (ปิดกรุ๊ป) - 9 วัน 6 คืน
 • รหัสทัวร์
  :  EU2024-03
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ยุโรป ยุโรปพรีเมี่ยม
 • ระยะเวลา
  :  9 วัน 6 คืน (-)
PREMIUM ITALY-SWITZERLAND
วันที่เดินทาง : 8-16 เมษายน 2567
ฤดู : ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : ประมาณ 10-15 องศา
ราคา : 179,900 บาท
ชำระมัดจำ : ท่านละ 50,000 บาท
เที่ยวยุโรปอิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์
เที่ยว เมืองพอตโตฟิโน่ ชมหมู่บ้านชิงเคว เทเร่ มหาวิหารดูโอโม่ ทะเลสาบโคโม่
ชมเมืองอินเทอร์ลาเค้น ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE สะพานไม้ชาเปล
เดินทางโดยสายการบิน เอมิเรตส์ บริการอาหาร และที่พักระดับพรีเมี่ยม

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  8-16 เมษายน 2567  จองทัวร์นี้
 • 179,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 177,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 161,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 152,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 207,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)