ทัวร์ยุโรป โปแลนด์ เช็ก ออสเตรีย - 10 วัน 7 คืน
 • รหัสทัวร์
  :  EU2024-02
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ยุโรป ยุโรปพรีเมี่ยม
 • ระยะเวลา
  :  10 วัน 7 คืน (-)
PREMIUM POLAND-CZECH-AUSTRIA
วันที่เดินทาง : 10-19 เมษายน 2567
ฤดู : ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : ประมาณ 10-15 องศา
ราคา : 185,500 บาท
ชำระมัดจำ : ท่านละ 80,000 บาท
เที่ยวยุโรปตะวันออก โปแลนด์ เช็ก ออสเตรีย
ชมพระราชวังหลวงกรุงวอร์ซอ โบสถ์เซนต์แมรี่ มหาวิหารวาเวล
เมืองคาร์โลวี วารี ปราสาทครุมลอฟ พระราชวังเชิร์นบรุนน์ ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์
เดินทางโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ บริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  10-19 เมษายน 2567  จองทัวร์นี้
 • 185,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 176,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 167,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 158,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 213,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)