ทัวร์ยุโรป ฟินแลนด์ (ปิดกรุ๊ป) - 9วัน7คืน
 • รหัสทัวร์
  :  EU2024-01
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ยุโรป ยุโรปพรีเมี่ยม
 • ระยะเวลา
  :  9วัน7คืน (-)
PREMIUM FINLAND
วันที่เดินทาง : 23 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม , 9-17 มีนาคม 2567
ฤดู : ฤดูหนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 0-5 องศา
ราคา : 259,800 บาท
ชำระมัดจำ : ท่านละ 60,000 บาท
เที่ยวฟินเเลนด์ ดินแดนขั้วโลกเหนือ
สัมผัสความมหัศจรรย์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ ออโรรา
เยือนหมู่บ้านซานตาคลอส ขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ จับปูยักษ์อลาสกา
เดินทางโดยสายการบินฟินแอร์ บริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2567  จองทัวร์นี้
 • 259,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 249,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 239,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 229,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 301,700 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  9 - 17 มีนาคม 2567  จองทัวร์นี้
 • 259,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 249,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 239,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 229,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 301,700 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)