ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว เส้นทาง อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - 8วัน5คืน
 • รหัสทัวร์
  :  SM2024-01
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ยุโรปกรุ๊ปเล็ก
 • ระยะเวลา
  :  8วัน5คืน (-)
ITALY - SWITZERLAND PRIVATE & EASY
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
จำนวนผู้เดินทาง : เดินทางได้ตั้งแต่ 1-6 ท่าน
เส้นทาง: อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์
ราคา : ราคาเริ่มต้น 169,900 บาทต่อท่าน (สำหรับผู้เดินทาง 6 ท่าน)
* บินตรงโดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์
* โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว
* รถส่วนตัว BENZ V-CLASS พร้อมคนขับผู้เชี่ยวชาญ
* ปรับโปรแกรม และเวลายืดหยุ่นได้ตามอิสระ
* ตัวอย่างเส้นทาง : มิลาน-โบลซาโน-มหาวิหารดูโอโม่-อินเทอร์ลาเคน-เลาเทอร์บรุนเนิน-ลูเซิร์น-ซูริค

รายการเดินทางโดยย่อ


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง  จองทัวร์นี้
 • 169,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน ท่านละ
 • 199,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน ท่านละ
 • 248,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2 ท่าน ท่านละ