ทัวร์จีน BEIJING-HARBIN NEWYEAR (ปิดกรุ๊ป) - 5วัน4คืน
 • รหัสทัวร์
  :  CN2023-002
 • ประเทศ
  :  ทัวร์จีน จีนพรีเมี่ยม
 • ระยะเวลา
  :  5วัน4คืน (-)
วันที่ : 30 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ -10 - 5 องศา
ราคา : 95,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
ท่องเที่ยวประเทศจีน เส้นทางปักกิ่ง-ฮาบิ้น
สัมผัสอากาศติดล เมืองฮาร์บิน ชมเทศกาลแกะสลักหิมะ และ แกะสลักน้ำแข็งสุดอลังการ
ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  30 ธันวาคม 2566 – 03 มกราคม 2567  จองทัวร์นี้
 • 95,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 92,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 89,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 86,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 110,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)