9.ทัวร์ยุโรป EXCLUSIVE SPAIN - PORTUGAL - 10วัน7คืน
วันที่ : 10 – 19 AUG / 14 – 23 SEP 2019
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 20-25 องศา
ราคา : 198,500 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
นำท่านสัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดพิเศษ เยือนสเปน-โปรตุเกส เยือนเมืองบาร์เซโลนา
ชมสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย กรุงมาดริด ชมพระราชวังหลวง
เพลิดเพลินกับรำบำฟลามิงโก้ เมืองหลวงเก่าโทเลโด้ โปรตุเกส แหลมเซนท์วินเซนท์ แหลมโรกา
กรุงลิสบอน เดินทางสะดวกสบายโดยสายการบินระดับโลก พร้อมที่พัก อาหารและการบริการสุดประทับใจ

รายการเดินทางโดยย่อ ช่วงเวลาเดินทาง

 •  10-19 AUG 2019  จองทัวร์นี้
 • 198,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 188,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 178,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 168,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 233,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  14-23 SEP 2019  จองทัวร์นี้
 • 198,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 188,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 178,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 168,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 233,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)