ตัวอย่างทัวร์ยุโรป SPAIN - PORTUGAL - 10วัน7คืน
นำท่านสัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดพิเศษ เยือนสเปน-โปรตุเกส เยือนเมืองบาร์เซโลนา
ชมสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย กรุงมาดริด ชมพระราชวังหลวง
เพลิดเพลินกับรำบำฟลามิงโก้ เมืองหลวงเก่าโทเลโด้ โปรตุเกส แหลมเซนท์วินเซนท์ แหลมโรกา
กรุงลิสบอน เดินทางสะดวกสบายโดยสายการบินระดับโลก พร้อมที่พัก อาหารและการบริการสุดประทับใจ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  12-21 APR 2019  จองทัวร์นี้
  • 198,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 188,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 178,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 168,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 240,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)