ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว เส้นทางแกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ - 7วัน4คืน
 • รหัสทัวร์
  :  SM2023-02
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ยุโรปกรุ๊ปเล็ก
 • ระยะเวลา
  :  7วัน4คืน (-)
SWITZERLAND PRIVATE & EASY
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
จำนวนผู้เดินทาง : เดินทางได้ตั้งแต่ 1-6 ท่าน
เส้นทาง: แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์
ราคา : ราคาเริ่มต้น 129,900 บาทต่อท่าน (สำหรับผู้เดินทาง 6 ท่าน)
* บินตรงโดยสายการบินไทย
* โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว
* รถส่วนตัว BENZ V-CLASS พร้อมคนขับผู้เชี่ยวชาญ
* ปรับโปรแกรม และเวลายืดหยุ่นได้ตามอิสระ
* ตัวอย่างเส้นทาง : ลูเซิร์น - หมู่บ้านMurren - ยอดเขาSchilthorn - Interlaken - เบิร์น- ซูริค

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  12-16 เมษายน 2567  จองทัวร์นี้
 • 139,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2 ท่าน ท่านละ
 •  สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง  จองทัวร์นี้
 • 129,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน ท่านละ