ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN PRIVATE & EASY (TOKYO) - 5วัน3คืน
 • รหัสทัวร์
  :  SMJP2020-005
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นพรีเมี่ยม
 • ระยะเวลา
  :  5วัน3คืน (-)
วันที่ : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
จำนวนผู้เดินทาง : เดินทางได้ตั้งแต่ 2-6 ท่าน
เส้นทาง: โตเกียว
ราคา : ราคาเริ่มต้น 79,900 บาทต่อท่าน (สำหรับผู้เดินทาง 6 ท่าน)
บินตรงโดยสายการบินไทย
โรงแรมที่พักระดับ 3.5 - 4 ดาว
รถส่วนตัว พร้อมคนขับผู้เชี่ยวชาญ
ปรับโปรแกรม และเวลายืดหยุ่นได้ตามอิสระ

รายการเดินทางโดยย่อ

  


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง  จองทัวร์นี้
 • 110,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2 ท่าน ท่านละ
 • 110,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 3 ท่าน ท่านละ
 • 90,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน ท่านละ
 • 90,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 5 ท่าน ท่านละ
 • 79,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน ท่านละ
 • 89,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 7 ท่าน ท่านละ