ทัวร์ญี่ปุ่น PREMIUM JAPAN HOKKAIDO AUTUMN (ปิดกรุ๊ป) - 6วัน4คืน
 • รหัสทัวร์
  :  JP2023-005
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นพรีเมี่ยม
 • ระยะเวลา
  :  6วัน4คืน (-)
วันที่ : 18 -23 ตุลาคม 2566
ฤดู : ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : ประมาณ 10-15 องศา
ราคา : 119,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 50,000 บาท /ท่าน
ท่องเที่ยวฮอกไกโด นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ ชมความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสี
สัมผัสความน่ารักสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า เก็บแอปเปิ้ลสดจากต้น ณ ยามาโมโตะฟาร์ม
เมืองบิเอะ ชมบ่อน้ำสีฟ้า ช้อปปิ้ง มิตซุยเอาท์เล็ต
บินตรงโดยสายการบินไทย พร้อมบริการอาหาร และ ที่พัก ระดับพรีเมียม

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  วันที่ 27 กันยายน - 2 ตุลาคม 2566  จองทัวร์นี้
 • 99,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 94,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 89,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 84,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 124,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2566  จองทัวร์นี้
 • 119,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 113,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 107,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 101,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 144,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)