ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU ILLUMINATION NEW YEAR (ปิดกรุ๊ป) - 6วัน4คืน
 • รหัสทัวร์
  :  JP2023-006
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นพรีเมี่ยม
 • ระยะเวลา
  :  6วัน4คืน (-)
วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 10-15 องศา
ราคา : 108,800 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 50,000 บาท /ท่าน
ท่องเที่ยวฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ช่วงปีใหม่
สักการะศาลเจ้าดาไซฟุ Starbucks Coffee สาขาที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น
ชมหุบเขาทาคาชิโฮ สถานที่สุด UNSEEN หมู่บ้านยูฟุอินฟลอรัล เฮ้าส์เทนบอช
เดินทางโดยสายการบินไทย พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมียม

รายการเดินทางโดยย่อ


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  28 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567  จองทัวร์นี้
 • 108,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 103,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 98,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 93,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 136,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)