ทัวร์ยุโรป อังกฤษ (ปิดกรุ๊ป) - 8วัน5คืน
PREMIUM GRAND ENGLAND NEW YEAR
วันที่เดินทาง : 28 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567
ฤดู : ฤดูหนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 10-15 องศา
ราคา : 169,900 บาท
ชำระมัดจำ : ท่านละ 50,000 บาท
เที่ยวอังกฤษ แบบพรีเมี่ยม ชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ชมเมืองน้ำแร่โบราณ โรมันบาธ ล่องเรือในแม่น้ำเทมส์ พระราชวังวินเซอร์
สนุกกับ Warner Brother Studio สถานที่จำลองการถ่ายทำ Harry Potter
เดินทางโดยสายการบินไทย บริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  28 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567  จองทัวร์นี้
  • 169,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 161,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 153,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 145,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 214,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)