3.ทัวร์ญี่ปุ่น PREMIUM JAPAN COOL OSAKA-TOKYO - 6วัน4คืน
วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 10-15 องศา
ราคา : 109,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 50,000 บาท /ท่าน
ท่องเที่ยวไฮไลท์เมืองโอซาก้า เกียวโต และ โตเกียว ช่วงปีใหม่
สักการะวัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมความงามทะเลสาบฮามานะโกะ
พร้อมเลือกเที่ยว 2 สวนสนุก ยูนิเวอร์เซิล สตูดิโอ และ ดิสนีส์แลนด์
เดินทางโดยสายการบินไทย พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมียม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  27 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567  จองทัวร์นี้
  • 109,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 104,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 99,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 94,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 137,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)