ทัวร์ญี่ปุ่น PREMIUM JAPAN WINTER & NATURAL (ปิดกรุ๊ป) - 7วัน4คืน
วันที่ : 22-28 ธ.ค. 2566
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 0-10 องศา
ราคา : 109,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 50,000 บาท /ท่าน
นำท่านเดินทางท่องเที่ยวดินแดนอาทิตย์อุทัยกับช่วงเวลาแสนพิเศษ ในเส้นทางสุดโรแมนติก
นาโกย่า สัมผัสความสนุกของเลโก้แลนด์ อาคารวิทยาศาสตร์นาโกย่า ถนนช้อปปิ้งโอสุ
เส้นทางเมืองมรดกโลก ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ไดโอ วาซาบิ ฟาร์ม
เสริมสิริมงคลวัดเซนโคจิ เยือนหลังคาแห่งประเทศญี่ปุ่นนากาโน่ ช้อปปิ้งโตเกียว

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  22-28 ธันวาคม 2566  จองทัวร์นี้
  • 109,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 104,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 99,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 94,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 137,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)