ทัวร์ญี่ปุ่น MASTERPIECE HOKKAIDO LAVENDER (ปิดกรุ๊ป) - 7วัน4คืน
วันที่ : 23-29 ก.ค. 2566
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 25-30 องศา
ราคา : 109,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 50,000 บาท /ท่าน
ท่องเที่ยวฮอกไกโด ชมลาเวนเดอร์สุดโรแมนติก
เที่ยวไอซ์พาวิลเลี่ยน โซอุนเคียว คามิฟุราโน่ โทมิตะฟาร์ม โรงงานชีส ฟุราโน
คลองโอตารุ ศาลเจ้าฮอกไกโด THE HILL OF BUDDHA
สายการบิน JAPAN AIRLINE พร้อมที่พัก และอาหารเมนูพิเศษ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  23-29 กรกฎาคม 2566  จองทัวร์นี้
  • 109,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 104,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 99,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 94,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 134,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)