ทัวร์ยุโรป แกรนด์ฝรั่งเศส (ปิดกรุ๊ป) - 9 วัน 6 คืน
ELABORATE “FRENCH RIVIERA” IN FRANCE
วันที่เดินทาง : 25 กรกฏาคม–2 สิงหาคม 2566
ฤดู : ฤดูร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 20-25 องศา
ราคา : 239,800 บาท
ชำระมัดจำ : ท่านละ 50,000 บาท
เที่ยวฝรั่งเศส ชมความสวยงามของดอกลาเวนเดอร์สุดโรแมนติก
เยือนเมืองนีซ MONTE CARLO โพรวองซ์ และ เอ็กซองโพรวองซ์ อันเก่าแก่
ชมหอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ราฟาเยสซ์
เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์ บริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  25 กรกฏาคม – 2 สิงหาคม 2566  จองทัวร์นี้
  • 239,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 229,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 220,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 211,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 279,300 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)