GREAT AUTUMN IN KOREA - 5วัน3คืน
 • รหัสทัวร์
  :  KR2023-001
 • ประเทศ
  :  ทัวร์เกาหลี เกาหลีพรีเมี่ยม
 • ระยะเวลา
  :  5วัน3คืน (-)
วันที่ : 20-24 ตุลาคม 2566
ฤดู : ใบไม้ร่วง
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-20 องศา
ราคา : 79,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 40,000 บาท /ท่าน
เที่ยวเกาหลี ชมสีสันใบไม้เปลี่ยนสีสุดโรแมนติก เส้นทาง โซล-อุทยานซอรัคซาน
ชมสวน GARDEN OF MORNING CALM ชมวิวสะพานกระจก SOYANGGANG SKY WALK
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน วัดชินฮึงซา หมู่บ้านบุกชอนฮันอก LOTTE TOWER SEOUL SKY ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง
ช้อปปิ้งย่านดัง ลิ้มลองอาหารคุณภาพพรีเมียม บินตรงกับการบินไทย พร้อมบริการเหนือระดับ
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  20-24 ตุลาคม 2566  จองทัวร์นี้
 • 79,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 75,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 71,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 67,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 92,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)