ตัวอย่างทัวร์เกาหลี IMAGE LUXURY KOREA BUSAN-SEOUL - 6วัน4คืน
นำท่านสัมผัสดินแดน ณ ประเทศเกาหลีใต้ พร้อมไฮไลท์ “วัดแฮดอง ยงกุงซา-ยอดเขามิรุกซาน
LOTTE TOWER SEOUL SKY” ตื่นตากับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชื่อดัง “SEA LIFE BUSAN AQUARIUM”
นำท่านย้อนอดีตสู่ดินแดนเกาหลีโบราณไปกับหมู่บ้านบุกซอนฮันอก บริการท่านด้วยเมนูระดับ DELUXE
จากร้านชื่อดังพร้อมมอบการบริการดั่งคนพิเศษในแบบของอิมเมจฮอลิเดย์ แล้วคุณ...จะรักเรา

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  28 DEC 2018 - 2 JAN 2019  จองทัวร์นี้
  • 89,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 87,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 85,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 83,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 107,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)