1.ทัวร์เกาหลี KOREA SEOUL SPRING - 5วัน3คืน
วันที่ : 22-26 MAY / 5-9 , 19-23 JUN 2019
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 25-30 องศา
ราคา : 79,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท/ท่าน
นำท่านสัมผัสบรรยากาศประเทศเกาหลีใต้ ตื่นตาไปกับความสนุก LOTTE WORLD
ชมสวนเทพนิยาย HERB ISLAND ช้อปปิ้ง GAROSUGIL-MYEONGDONG
ชมตึกที่สูงที่สุดLOTTE TOWER SEOUL SKY ร้านอาหาร และเมนูอาหาร DELUXE
พร้อมมอบบริการดั่งคนพิเศษในแบบอิมเมจ ฮอลิเดย์ แล้วคุณ...จะรักเรา

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  22-26 MAY 2019  จองทัวร์นี้
 • 79,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 75,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 71,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 67,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 91,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  5-9 JUN 2019  จองทัวร์นี้
 • 79,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 75,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 71,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 67,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 91,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  19-23 JUN 2019  จองทัวร์นี้
 • 79,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 75,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 71,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 67,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 91,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)