ตัวอย่างทัวร์ยุโรป แกรนด์อิตาลี - 10 วัน 7 คืน
CLASSICAL GRAND ITALY
วันที่เดินทาง : 12-21 เมษายน 2566
ฤดู : ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-20 องศา
ราคา : ท่านละ 155,900 บาท
ชำระมัดจำ : ท่านละ 50,000 บาท
ท่องเที่ยวมหานครแห่งแฟชั่น แกรนด์อิตาลี มิลาน-โรม
ชมความสวยงามของมหาวิหารดูโอโม่ หอเอนเมืองปิซ่า เมืองเซียน่า
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของนครรัฐวาติกัน และ เมืองโบราณปอมเปอี สนามกีฬาโคลอสเซียม
พร้อมบริการอาหารและ ที่พัก ระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินการ์ตา แอร์เวย์

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  12-21 เมษายน 2566 (ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)  จองทัวร์นี้
  • 155,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 145,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 138,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 196,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
  • 149,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน