ตัวอย่างทัวร์เวียดนาม EXCLUSIVE VIETNAM - 4วัน3คืน
นำท่านเดินทางประเทศเวียดนามตอนกลาง การเดินทางสุดพิเศษท่องเที่ยวเมืองมรดกทางวัฒนธรรม
ดานัง-ฮอยอัน เที่ยวชมแหล่งไฮไลท์ของสองเมือง สนุกสนานกับกิจกรรมนั่งเรือกระด้งที่หมู่บ้านกั๊มทาน
ขึ้นชมบานาฮิลล์เต็มวัน พิเศษสุด!! ร่วมรับประทานอาหารค่ำกับพิธีกรดาราดัง คุณหนิง นิรุตติ์ ศิริจรรยา
ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์ พร้อมที่พักและบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  6-9 NOV 2018  จองทัวร์นี้
  • 57,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 55,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 53,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 51,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 72,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)