2.ทัวร์ญี่ปุ่น EXCLUSIVE SMALL GROUP AMAZING SNOW MONSTER - 6วัน4คืน
วันที่ : 5-10 / 23-28 FEB 2019
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 10-15 องศา
ราคา : ผู้ใหญ่ ออกเดินทางตั้งแต่ 10 ท่าน ราคาท่านละ 89,900 บาท
( ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
ขอนำท่านสู่เมืองเซนได ล่องเรือชมความงามหมู่เกาะมัตสึชิม่า จุดชมวิวที่สวยที่สุด
สัมผัส snow monster ปรากฎการณ์ธรรมชาติ ชมความน่ารักแสนรู้ของสุนัขจิ้งจอก
ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ ซื้อของฝากย่านอิจิบังโจ เพิ่มประสบการณ์นั่งรถไฟชินคันเซน
ช้อปปิ้งโตเกียวย่านชินจูกุ สะสมไมล์การบินไทยพร้อมที่พัก อาหารเมนูพิเศษ แล้วคุณจะรักเรา

รายการเดินทางโดยย่อ

 

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  2-11 FEB 2019  จองทัวร์นี้
  • 209,900 บาท/ท่าน ออกเดินทาง 2 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 179,900 บาท/ท่าน ออกเดินทาง 3-4 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 119,900 บาท/ท่าน ออกเดินทาง 5-9 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 89,900 บาท/ท่าน ออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)