11.ทัวร์ยุโรป ENCHANTING OF EUROPE FRANCE-SWITZERLAND - 10วัน7คืน
วันที่ : 10 – 19 AUG / 14 – 23 SEP / 19 – 28 OCT 2019
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 25-30 องศา
ราคา : 168,800 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
อิมเมจ ฮอลิเดย์ นำท่านสัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดพิเศษ ฝรั่งเศส – สวิสเซอร์แลนด์
ชมความยิ่งใหญ่มหาวิหารกลางน้ำ มงต์แซงต์มิแชล ปราสาทลุ่มน้ำลัวร์ เยือนมหานครปารีส นั่งรถไฟ TGV
ความสวยงามของธรรมชาติแห่งขุนเขาสวิสเซอร์แลนด์ ขึ้นยอดเขาเจมส์บอนด์ และ นั่งกระเช้า CABRIO เปิดประทุน
เที่ยวเมืองลูเซิร์น ชมสะพานไม้ชาเปล เดินทางสะดวกสบายโดยสายการบินระดับโลก พร้อมที่พัก

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  10-19 AUG 2019  จองทัวร์นี้
 • 168,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 160,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 152,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 144,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 203,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  14-23 SEP 2019  จองทัวร์นี้
 • 168,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 160,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 152,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 144,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 203,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  19-28 OCT 2019  จองทัวร์นี้
 • 168,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 160,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 152,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 144,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 203,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)