ตัวอย่างโปรแกรม ทัวร์ยุโรป อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - 9วัน6คืน
CHARMING CELEBRATE ITALY-SWITZERLAND
วันที่เดินทาง : 28 ธันวาคม 2565 - 5 มกราคม 2566
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 1-5 องศา
ราคา : ท่านละ 244,900 บาท
ชำระมัดจำ : ท่านละ 50,000 บาท
ท่องเที่ยว 2 ประเทศในฝัน อิตาลี และ สวิตเซอร์แลนด์ บนเส้นทางที่แตกต่าง
เที่ยวซิร์มิโอเน่ UNSEEN ของอิตาลี มหาวิหารดูโอโม่ สถาปัตยกรรมแบบโกธิค
ล่องเรือกอนโดล่า ความคลาสสิคแห่งเวนิส นั่งรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงเฟรา หมู่บ้านอิเซลท์วอลด์
พร้อมบริการอาหารและ ที่พัก ระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  28 ธันวาคม 2565 - 5 มกราคม 2566  จองทัวร์นี้
  • 244,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 235,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 226,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 217,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 296,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)