ตัวอย่าง ทัวร์ไต้หวัน PREMIUM TAIWAN CELEBRATE NEW YEAR 2023 - 4วัน3คืน
PREMIUM TAIWAN CELEBRATE NEW YEAR 2023
วันที่เดินทาง : 30 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 5-10 องศา
ราคา : 129,900 บาท
ชำระมัดจำ : ท่านละ 20,000 บาท
เที่ยวไต้หวันปีใหม่ ร่วมนับถอยหลังสู่ปี 2566 พร้อมกับการชมพลุไฟที่สวยงามและยิ่งใหญ่
ขึ้นชมวิวมุมสูง ตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์กู้กง TAIPEI FISH MARKET หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซื่อหลิน ซีเหมินติง และ BELLAVITA SHOPPING MALL
เดินทางโดยสายการบินไทย ชั้น BUSINESS CLASS บริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  30 ธันวาคม 2565 – 02 มกราคม 2566  จองทัวร์นี้
  • 129,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 125,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 121,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 117,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 178,400 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)