ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์-เบลเยียม-ฝรั่งเศส - 9วัน6คืน
CELEBRATE NEW YEAR NETHERLANDS-BELGUIM-FRANCE
วันที่เดินทาง : 25 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 1-5 องศา
ราคา : ท่านละ 228,900 บาท
ชำระมัดจำ : ท่านละ 50,000 บาท
ท่องเที่ยวยุโรป เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส
เที่ยวหมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ ล่องเรือชมความงามเมืองอัมสเตอร์ดัม
ถ่ายภาพกับอะตอมเมี่ยม พิพิธภัณ์ช็อกโลแลตทีใหญ่สุด เบลเยี่ยม
นั่ง TGV สู่ปารีส วิหารแพนธีออน ชมทรอกาเดโร ถ่ายภาพคู่กับหาไอเฟล
พร้อมบริการอาหารและ ที่พัก ระดับพรีเมี่ยม โดยสายการบินรอยัลดัตซ์ แอร์ไลน์ และ แอร์ฟรานซ์

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  25 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566  จองทัวร์นี้
  • 228,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 219,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 210,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 201,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 270,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)