ตัวอย่างโปรแกรม ทัวร์ยุโรป เยอรมัน - เช็ก - ออสเตรีย - 9วัน6คืน
THE GRACE OF GERMANY- CZECH – AUSTRIA
วันที่เดินทาง : 25 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 1-5 องศา
ราคา : ท่านละ 218,900 บาท
ชำระมัดจำ : ท่านละ 50,000 บาท
ท่องเที่ยวดินแดนสุดโรแมนติก เยอรมนี-เช็ก–ออสเตรีย
เที่ยวนูเรมเบิร์ก เมืองแห่งเทพนิยายของเยอรมัน เมืองคาโลวีวารี่ เมืองแห่งน้ำแร่
เยือนฮัลล์สตัทท์ เมืองมรดกโลกริมทะเลสาบ ที่สวยที่สุดในโลก และเหมืองเกลือที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
ชมปราสาทแห่งกรุงปราก ปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ และ เมืองพิลเซน
พร้อมบริการอาหารและ ที่พัก ระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  25 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566  จองทัวร์นี้
  • 218,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 209,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 200,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 191,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 260,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)