ตัวอย่างโปรแกรม ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส - 9วัน6คืน
NEW YEAR SUPREME OF EUROPE SWISS-FRANCE
วันที่เดินทาง : 27 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 1-5 องศา
ราคา : ท่านละ 239,800 บาท
ชำระมัดจำ : ท่านละ 50,000 บาท
เยือนเส้นทาง 2 ประเทศสุดโรแมนติก สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส
เที่ยวธรรมชาติ ชมทะเลวาบเบรียนส์ หมู่บ้าน ISELTWALT
ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe ชมสีสันเมืองกอลมาร์ พิพิธภัณฑ์ลูฟ หอไอเฟล
พร้อมบริการอาหารและ ที่พัก ระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบิน เอมิเรตส์

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  27 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566  จองทัวร์นี้
  • 239,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 231,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 223,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 215,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 291,300 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)