ตัวอย่างโปรแกรม ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ - 8วัน5คืน
PREMIUM EUROPE GRAND SWISS
วันที่เดินทาง : 29 ธันวาคม 2565 - 5 มกราคม 2566
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 1-15 องศา
ราคา : ท่านละ 217,900 บาท
ชำระมัดจำ : ท่านละ 50,000 บาท
ท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แบบพรีเมี่ยม
เที่ยวเมืองเลาเทอบรุนเน่น (Lauterbrunnen) ชมน้ำตก"ชเตาบ์บาค" ที่มีชื่อเสียงที่สุด
ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา“ชิลธอร์น” นั่งรถไฟสาย “Bernina Express”
พร้อมบริการอาหารและ ที่พัก ระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  29 ธันวาคม 2565 – 5 มกราคม 2566  จองทัวร์นี้
  • 217,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 209,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 201,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 193,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 266,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)