EXCLUSIVE SMALL GROUP BALI ROMANCE - 4วัน3คืน
PRIVATE GROUP สามารถกำหนดวันเดินทางได้ด้วยท่านเอง
ราคา : ผู้เดินทาง 2-4 ท่าน ราคา 45,900 บาท/ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์ชำระเพิ่ม 20,000 บาท/ท่าน)
ผู้เดินทาง 5-9 ท่าน ราคา 29,900 บาท/ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์ชำระเพิ่ม 10,000 บาท/ท่าน)
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท /ท่าน
นำท่านเดินทางท่องเที่ยว เกาะบาหลี ประเทศอินโดนิเซีย สัมผัสวัฒนธรรมความเป็นบาหลี
เยือนแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม วัดน้ำพุศักสิทธิ์ วัดทานาล็อต วัดอูลันดานูบราตัน
เก็บภาพถ่ายคู่วิวธรรมชาติ นั่งชิงช้าบาหลี นาขั้นบันไดเตกัลลาลัง มื้ออาหารสุดโรแมนติก
นั่งเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน พร้อมการบริการและที่พักที่แสนประทับใจเพื่อมอบแด่คนพิเศษเช่นคุณ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง