ทัวร์จีน EXCLUSIVE CHENGDU JIUZHAIGOU - 5วัน4คืน
วันที่ : 27-31 MAR 2019
ฤดู : ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : ประมาณ 10-18 องศา
ราคา : 72,900 /ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท / ท่าน
ท่องเที่ยวประเทศจีน สัมผัสเส้นทางสุดยอดธรรมชาติอันแสนสวยงาม เฉิงตู–จิ่วจ้ายโกว
เที่ยวชมอุทยานจิ่วจ้ายโกว ชมความงามของแหล่งน้ำที่ถูกเนรมิตรโดยธรรมชาติ
เข้าชมอุทยานหวงหลง ดูความน่ารักของแหล่งแพนด้าสัตว์ท้องถิ่นประจำประเทศจีน
พร้อมชมการแสดงท้องถิ่น เดินทางด้วยสายการบินไทยสะดวกสบายด้วยบินภายในประเทศ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  21-25 FEB 2019  จองทัวร์นี้
 • 72,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 71,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 70,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 69,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 82,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  8-12 MAR 2019  จองทัวร์นี้
 • 72,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 71,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 70,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 69,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 82,900 บาท/ท่าน สอบถามเจ้าหน้าที่
 •  27-31 MAR 2019  จองทัวร์นี้
 • 72,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 71,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 70,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 69,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 82,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)