ตัวอย่างโปรแกรม ทัวร์ยุโรป เยอรมัน - เช็ก - ออสเตรีย - 9 วัน 6 คืน
THE GRACE OF GERMANY- CZECH – AUSTRIA
วันที่เดินทาง : 4-12 / 18-26 ธันวาคม 2565
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 10-15 องศา
ราคา : ท่านละ 198,900 บาท
ชำระมัดจำ : ท่านละ 30,000 บาท
ท่องเที่ยวดินแดนสุดโรแมนติก เยอรมนี-เช็ก–ออสเตรีย
เที่ยวตลาดคริสต์มาสแห่งเมืองนูเรมเบิร์ก เสน่ห์ที่ท่านจะไม่มีวันลืม
เยือนฮัลล์สตัทท์ เมืองมรดกโลกริมทะเลสาบ ที่สวยที่สุดในโลก และเหมืองเกลือที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
พร้อมบริการอาหารและ ที่พัก ระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  4 - 12 ธันวาคม 2565  จองทัวร์นี้
 • 198,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 189,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 179,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 169,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 235,700 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  18 - 26 ธันวาคม 2565  จองทัวร์นี้
 • 198,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 189,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 179,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 169,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 235,700 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)