ทัวร์ญี่ปุ่น PREMIUM JAPAN COOL OSAKA-TOKYO - 6วัน4คืน
เดือน : 19-24 ตุลาคม 2565
ฤดู : ใบไม้ร่วง
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-20 องศา
ราคา : 106,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
นำท่านท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ช่วงเวลาสุดพิเศษใบไม้เปลี่ยนสี
เส้นทางโตเกียว-เกียวโต-โอซาก้า ตะลุยโตเกียวดิสนีย์แลนด์ และ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
ชมใบไม้เปลี่ยนสี เมืองเกียวโต วัดโทฟุคุจิ วัดคิโยมิสึ ช้อปปิ้งย่านดัง โกเทมบะ เอ้าท์เลท
พร้อมที่พัก อาหาร และบริการระดับพรีเมี่ยม สายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  19-24 ตุลาคม 2565  จองทัวร์นี้
  • 106,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 101,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 96,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 91,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 130,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)