ทัวร์กรุ๊ปเล็ก ญี่ปุ่น - 6วัน4คืน
SMALL GROUP PREMIUM JAPAN COOL OSAKA-TOKYO
วันที่เดินทาง : 19-24 ตุลาคม 2565
เส้นทาง : โอซาก้า - เกียวโตชมใบไม้เปลี่ยนสี - ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว ( โตเกียวดิสนีย์แลนด์ และ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ )
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 194,800 บาท (รวมตั๋วเครื่องบิน)
ชำระมัดจำ : ท่านละ 30,000 บาท

<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง