ทัวร์ยุโรป อิตาลี-ฝรั่งเศส - 10วัน7คืน
CLASSIC RIVIERA ITALY - FRANCE (BUSINESS CLASS 10 ท่าน)
วันที่เดินทาง : 5-14 สิงหาคม 2565
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 20-25 องศา
ราคา : ท่านละ 259,900 บาท
ชำระมัดจำ : ท่านละ 30,000 บาท
ท่องเที่ยวอิตาลี และ ฝรั่งเศส พรีเมี่ยม อิตาลี - มหาวิหารดูโอโม่
ฟลอเร้นซ์ หอเอนเมืองปิซ่า เยือน CINQUE TERRE ชมหมู่บ้าน MANAROLA เมืองปอร์โตฟิโน
ฝรั่งเศส - เมืองนีซ ท่าเรือเก่า Vieux Port นั่งรถไฟ TGV พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ช้อปปิ้งถนนชองป์เอลิเซ่
เดินทางโดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS ชั้น BUSINESS CLASS ( 10 ท่าน )

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  5-14 สิงหาคม 2565  จองทัวร์นี้
  • 259,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 248,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 237,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 226,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)