ทัวร์ยุโรป แกรนด์ฝรั่งเศส (ปิดกรุ๊ป) - 9วัน6คืน
ELABORATE PROVENCE FRANCE (BUSINESS CLASS 10 ท่าน)
วันที่เดินทาง : 6-14 กรกฎาคม 2565
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 20-25 องศา
ราคา : ท่านละ 314,900 บาท
ชำระมัดจำ : ท่านละ 30,000 บาท
ท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส พรีเมี่ยม เมืองมอนติคาร์โล ความหรูหราของคาสิโน
เมืองวาเลนโซล ชมความสวยงามของทุ่งลาเวนเดอร์
หมู่บ้านกอร์เดส หนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส หอไอเฟล พระราชวังแวร์ซายส์
เดินทางโดยสายการบิน EMIRATE ชั้น BUSINESS CLASS ( 10 ท่าน )

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  6-14 กรกฎาคม 2565  จองทัวร์นี้
  • 314,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 299,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 284,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 268,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)