ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (ปิดกรุ๊ป) - 10วัน7คืน
SUPREME OF EUROPE ITALY-SWISS-FRANCE (BUSINESS CLASS 10 ท่าน)
วันที่เดินทาง : 5-14 สิงหาคม 2565
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 20-25 องศา
ราคา : ท่านละ 269,900 บาท
ชำระมัดจำ : ท่านละ 30,000 บาท
ท่องเที่ยวยุโรป พรีเมี่ยม อิตาลี - มหาวิหารดูโอโม่ ช้อปปิ้งอาคารแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2
สวิตเซอร์แลนด์ - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขา SCHILTHORN กระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์
ฝรั่งเศส - เมืองกอลมาร์ รถไฟ TGV ตั๋วที่นั่งชั้น BUSINESS CLASS พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
เดินทางโดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS ชั้น BUSINESS CLASS ( 10 ท่าน )

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  5-14 สิงหาคม 2565  จองทัวร์นี้
  • 269,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 257,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 245,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 233,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)