3. ทัวร์น่าน RELAXING IN NAN - 3วัน2คืน
RELAXING IN NAN
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง
DAY 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินน่านนคร – บ่อเกลือโบราณ - อ.บ่อเกลือ
DAY 2 : จุดชมวิว 1715 - ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 – วัดภูเก็ต – COCOA VALLEY – ชมสวนโกโก้ - อ.ปัว
DAY 3 : อ.ปัว - วัดภูมินทร์ –พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - วัดพระธาตุแช่แห้ง -เฮือนฮังต่อ - กรุงเทพฯ
ราคา : ผู้เดินทาง 6 ท่านขึ้นไป ราคา 14,900 บาท / ผู้เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป ราคา 16,900 บาท
ชำระมัดจำ : ท่านละ 5,000 บาท
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง  จองทัวร์นี้
  • 16,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน
  • 14,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน