ทัวร์กรุ๊ปเล็ก เวียดนาม - 5 วัน 4 คืน
PREMIUM VIETNAM DANANG-BANAHILL
วันที่เดินทาง : วันที่ 4-8 / 25-29 พ.ค. / 1-5 / 22-26 มิ.ย. / 13-17 ก.ค. 2565
สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง เส้นทาง : เว้ ดานัง ฮอยอัน
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป 39,000 บาท
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  4-8 พฤษภาคม 2565  จองทัวร์นี้
 • 45,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน
 • 39,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน
 •  25-29 พฤษภาคม 2565  จองทัวร์นี้
 • 45,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน
 • 39,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน
 •  1-5 มิถุนายน 2565  จองทัวร์นี้
 • 45,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน
 • 39,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน
 •  22-26 มิถุนายน 2565  จองทัวร์นี้
 • 45,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน
 • 39,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน
 •  13-17 กรกฎาคม 2565  จองทัวร์นี้
 • 45,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน
 • 39,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน