ทัวร์กรุ๊ปเล็ก เวียดนาม - 5 วัน 4 คืน
PREMIUM VIETNAM DANANG-BANAHILL
วันที่เดินทาง : เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2565
สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง เส้นทาง : เว้ ดานัง ฮอยอัน
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป 39,000 บาท
ชำระมัดจำ : ท่านละ 20,000 บาท

<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง  จองทัวร์นี้
  • 45,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน
  • 39,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน