ทัวร์กรุ๊ปเล็กจอร์เจีย - 8 วัน 5 คืน
EXCLUSIVE SMALL GROUP GORGEOUS GEORGIA
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง : เมืองบอร์จอร์มี-ทบิลิซี-เทือกเขาคอเคซัส-เมืองมิสเคด้า-เมืองคูไทซี - โบสถ์เกอร์เกต
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 155,800 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
ชำระมัดจำ : ท่านละ 50,000 บาท

<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง  จองทัวร์นี้
  • 155,800 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 98,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 85,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)