ตัวอย่าง ทัวร์อังกฤษ - 8วัน5คืน
PREMIUM GRAND ENGLAND
ฤดู : ใบไม้ผลิ - ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-20 องศา
ชำระมัดจำ : ท่านละ 30,000 บาท
ชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
เมืองบาธ พิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน ชมหมู่บ้านไบบิวรี ที่สวยที่สุดในอังกฤษ
ชม วิทยาลัยไครสต์เชิร์ช ช้อปปิ้ง OXFORD STREET
พร้อมบริการสร้างความประทับใจตลอดการเดินทางในแบบของเรา อิมเมจ ฮอลิเดย์

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง