ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - 8วัน5คืน
SMALL GROUP FRANCE-SWISS
วันที่เดินทาง : กรกฎาคม - สิงหาคม 2565
ฤดู : ใบไม้ผลิ-ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 10-15 องศา
ราคา : เริ่มต้นที่ 149,900 บาท (ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
ชำระมัดจำ : ท่านละ 30,000 บาท
เที่ยวชมแลนด์มาร์คสำคัญ หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ สนุกสนานกับเครื่องเล่นดิสนีย์แลนด์
นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิส เดินชมสะพานไม้ชาเปล ช้อปปิ้งแบรนด์ดังย่าน Bahnhofstrasse
เดินทางโดยสายการบินไทย บริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง  จองทัวร์นี้
  • 259,500 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 2 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 149,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 4 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)