ตัวอย่าง ทัวร์ดูไบ DUBAI - ABU DHABI LUXURY DESTINATION - 6วัน5คืน
วันที่เดินทาง : เดือนเมษายน 2565
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-20 องศา
ราคา : ท่านละ 149,900 บาท
ชำระมัดจำ : ท่านละ 30,000 บาท
ท่องเที่ยวมหานครดูไบ ขึ้นชมวิวบน THE VIEW AT THE PALM
สนุกกับกิจกรรมนั่งรถ 4 Wheel ตะลุยดินแดนทะเลทราย Desert Safari
นั่งรถลีมูนซีน ทานอาหารระดับมิชลินสตาร์ ณ AL MAHARA
เมืองอาบูดาบี เข้าชม แกรนด์มอส สุเหร่าที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก
เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์ ที่พักระดับพรีเมี่ยม พร้อมไกด์ผู้ชำนาญงานและการบริการสุดประทับใจ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  ตัวอย่างอัตราค่าบริการ  จองทัวร์นี้
  • 149,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 144,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 139,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 134,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 187,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)