ทัวร์เที่ยวไทย - ทัวร์น่าน - 3วัน2คืน
RELAXING IN NAN
วันที่เดินทาง : พฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565
(หรือสามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้)
เส้นทาง
DAY 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินน่าน - อำเภอปัว - COCOA VALLEY – ชมสวนโกโก้ พร้อมเวิร์คช็อป - วัดภูเก็ต
DAY 2 : โฮงเจ้าฟองคำ – ตึกรังษีเกษม - นั่งรถรางชมเมืองน่าน - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
DAY 3 : วัดพระธาตุแช่แห้ง – เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน - สนามบินน่านนคร - กรุงเทพฯ
ราคา : ผู้เดินทาง 6 ท่านขึ้นไป ราคา 16,900 บาท (เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย รับส่วนลดสูงสุด 5,000 บาท
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง  จองทัวร์นี้
  • 16,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6-8 ท่าน ราคาต่อท่าน