ทัวร์เที่ยวไทย - ทัวร์อุดรธานี - หนองคาย - 3วัน2คืน
ABSOLUTELY NORTH OF E-SAN
วันที่เดินทาง : 4-6 / 11-13 / 18-20 ธันวาคม 2564
(หรือสามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้)
เส้นทาง
DAY 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินอุดรธานี - วัดป่าภูก้อน
DAY 2 : ประติมากรรมพญานาค 2 อองค์ - ล่องเรือชมพระธาตุกลางน้ำ - คำชะโนด
DAY 3 : ล่องเรือชมทุ่งดอกบัวแดง - พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี - พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ - กรุงเทพฯ
ราคา : ผู้เดินทาง 6 ท่าน ราคาท่านละ 15,900 บาท
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง  จองทัวร์นี้
  • 18,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
  • 13,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 15,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่