ทัวร์เที่ยวไทย - ทัวร์นครศรีธรรมราช - 3วัน2คืน
INSIDE NAKHON SI THAMMARAT
วันที่เดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564
(หรือสามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้)
เส้นทาง
DAY 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนครศรีธรรมราช - วัดเจดีย์ - ชมวิว ณ จุดชมวิวเนินเทวดา
DAY 2 : อำเภอ ขนอม - ล่องเรือชมโลมาสีชมพู - วัดยางใหญ่ - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
DAY 3 : หมู่บ้านคีรีวง - กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ - สนามบินนครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ
ราคา : ผู้เดินทาง 6-8 ท่าน ราคา 17,900 บาท
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง  จองทัวร์นี้
  • 17,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6-8 ท่าน ราคาต่อท่าน
  • 16,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 19,600 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)