ทัวร์เชียงใหม่สงกรานต์ - 3วัน2คืน
SONGKRAN IN CHIANG MAI
วันที่เดินทาง : 14-16 เมษายน 2564
(หรือสามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้)
เส้นทาง
DAY 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินเชียงใหม่ – วัดพระสิงห์ – วัดเจดีย์หลวง – ประตูท่าแพ - วัดศรีสุพรรณ - โรงแรมที่พัก
DAY 2 : เเชียงใหม่ - โครงการหลวงตีนตก - ผาน้ำลอด - น้ำตกแม่กำปอง – บ้านแม่กำปอง - เชียงใหม่
DAY 3 : วัดต้นเกว๋น - วัดพระธาตุดอยคำ – ตลาดวโรรส - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
ราคา : ผู้เดินทาง 6 ท่าน ราคา 17,900 บาท
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  14-16 เม.ย. 2564  จองทัวร์นี้
  • 17,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 16,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 20,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)