โปรแกรมทัวร์เกาหลีเป๊ะ จ.สตูล - 3วัน2คืน
PRIVATE LIPE SATOON
วันที่เดินทาง : 16-18 เมษายน 2564 (หรือสามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้)
เส้นทาง
DAY 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินหาดใหญ่ – ท่าเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ
DAY 2 : เกาะหลีเป๊ะ – ทัวรชมทะเลอันดามัน (ดำน้ำสน็อคเกิ้ล)
DAY 3 : เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา - สนามบินหาดใหญ่ - กรุงเทพฯ
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป 28,900 บาท
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  16-18 เมษายน 2564  จองทัวร์นี้
  • 28,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน
  • 26,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 35,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)