ตัวอย่างทัวร์กรุ๊ปเหมา พิษณุโลก สุโขทัย - 3วัน2คืน
เส้นทางท่องเที่ยวพิษณุโลก - สุโขทัย (CORPORATE)
วันที่เดินทาง : เมษายน - กรกฎาคม 2564
(สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้)
เส้นทาง
DAY 1 : กรุงเทพฯ - พิษณุโลก – วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร – พระราชวังจันทร์ - สุโขทัย
DAY 2 : ตักบาตรเช้า – อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – บ้านทองสมสมัย – วัดช้างล้อม - บ้านนาต้นจั่น (กิจกรรม CSR ทำความสะอาดชุมชน)
DAY 3 : บ้านนาต้นจั่น – ทำกิจกรรมชุมชน - กรุงเทพฯ
ราคา : ผู้เดินทาง 20 ท่าน ราคาท่านละ 13,900 บาท / ผู้เดินทาง 30 ท่าน ราคาท่านละ 12,900 บาท
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  จองทัวร์และชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาทผ่านทางออนไลน์  จองทัวร์นี้
  • 13,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 12,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 30 ท่านขึ้นไป (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)