ตัวอย่าง กรุ๊ปเล็ก ทัวร์บุรีรัมย์ - 3วัน2คืน
SONG KRAN BURIRAM BEST DESTINATION
วันที่เดินทาง : สามารถระบุวันเดินทางตามความต้องการได้
เส้นทาง
DAY 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินบุรีรัมย์ - ศูนย์คชศึกษา - เมืองบุรีรัมย์
DAY 2 : บุรีรัมย์ - ปราสาทหินพนมรุ้ง - วัดเขาพระอังคาร - สวนคุณปู่
DAY 3 : สนามช้างอารีน่า - บุรีรัมย์ คาสเซิล - ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ - เพลา เพลิน - สนามบินบุรีรัมย์ - กรุงเทพฯ
ราคา : ผู้เดินทาง 6 ท่าน ราคา 17,900 บาท/ท่าน
<< รับชมรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง  จองทัวร์นี้
  • 17,900 บาท/ท่าน ผู้เดินทาง 6 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  • 17,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 2,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)